Statuten

 
Krachtens het Burgerlijk Wetboek dient BinckBank statuten aan te houden. De laatste aanpassingen van de statuten zijn als gevolg van de genomen besluiten op de algemene vergadering van 11 mei 2016 doorgevoerd. Hier vindt u de meest recente statuten.