Remuneratiecommissie


De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van beslissingen over beloningen, inclusief beslissingen over beloningen die gevolgen hebben voor de risico’s en de risicobeheersing van BinckBank die de Raad van Commissarissen moet nemen. Tevens bereidt de remuneratiecommissie de besluitvorming van de raad van commissarissen voor ten aanzien van de selectie en benoeming en van bestuurders en commissarissen. De remuneratiecommissie bestaat thans vanuit de RvC uit de volgende leden: de heer Van der Steen (voorzitter), de heer Princen en de heer Kyhl. Voorts hebben de bestuursvoorzitter en de manager Human Resources zitting in de remuneratiecommissie.

De remuneratiecommissie wordt geïnformeerd door de voorzitter van het bestuur. De remuneratiecommissie is onafhankelijk en voldoende deskundig met betrekking tot het beloningsbeleid, de beloningscultuur en omstandigheden en beweegredenen waardoor binnen een onderneming ongewenste prikkels kunnen ontstaan tot het nemen van beslissingen die in strijd zijn met een zorgvuldige beheersing van risico, kapitaal en liquiditeit.