Onze missie
BinckBank ondersteunt en begeleidt consumenten, die bewust met hun financiële toekomst bezig zijn, met innovatieve producten en diensten, waarin gemak, eenvoud, helderheid, inzicht en toegankelijkheid centraal staan tegen acceptabele prijzen. BinckBank activeert, faciliteert en leert klanten om (zelfstandig) vermogen op te bouwen en te behouden.

Onze visie en ambitie
BinckBank gelooft in de financiële zelfstandigheid van consumenten. Iedereen zou zelf de regie moeten voeren over zijn of haar financiële huishouding. Zo zou elke klant optimale controle over, en inzicht in de ontwikkeling, het risico en rendement op zijn of haar huidige en toekomstige vermogen moeten hebben.

Wij ambiëren om binnen onze Europese footprint een bredere en groeiende groep particulieren te gaan bedienen. Namelijk die klantengroepen die op zoek zijn naar het beste alternatief om op een vertrouwde, transparante, simpele en goedkope wijze zelf, of met onze hulp, hun vermogen te behouden en/of verder op te bouwen voor de toekomst. Deze ambitie is gericht op lange termijn waardecreatie en heeft zijn weerslag gekregen in de strategie (ReThink Binck) welke in 2015 is neergezet. Teneinde de strategie te realiseren levert BinckBank een diversiteit aan financiële diensten en producten binnen een zo volledig mogelijk digitaal gedreven klantomgeving. In het geheel van diensten en producten vervult BinckBank straks de rol van de navigator om klanten te helpen de keuzes te maken die het beste bij hen passen.