Strategie van BinckBank

 
BinckBank hanteert een duale strategie. Enerzijds richt deze zich op het versterken van de huidige kernactiviteiten als brokerage dienstverlening (Trading) en operational exellence op het handels- en beleggingsplatforrm. Anderzijds richt deze zich op het, met behulp van partners, creëren van nieuwe ‘value proposities’ voor klanten op het gebied van Investing en Saving. De nieuwe strategie zal onder meer leiden tot een uitbreiding van de dienstverlening in de richting van geautomatiseerd vermogensbeheer en tot een waardevolle invulling van de ‘navigator’ rol, waarbij BinckBank in de rol als 'navigator'haar klanten in staat stelt om hun vermogen te laten groeien teneinde financieel onafhankelijk te worden. De beleving en tevredenheid van klanten met de dienstverlening van BinckBank vormt de kern van onze strategie.

 

'The New Binck'

 
BinckBank voorziet dat klanten moeite zullen krijgen bij het maken van keuzes voor nieuwe toetreders en nieuwe financiële producten. BinckBank verwacht dat consumenten op zoek zullen gaan naar een betrouwbare partner die hen helpt bij het maken van de juiste keuze en hen in staat stelt om hun vermogen te laten groeien. Fintech-startups beschikken meestal over ‘state of the art’ technologie maar hebben vaak onvoldoende kapitaal voor distributie (marketing, verkoop en service) van hun nieuwe financiële producten om zo een grote klantenbasis te kunnen opbouwen. Dit maakt het voor fintech spelers interessant om met BinckBank samen te werken.
 

binck_roer_291x282

Vanwege haar achtergrond in online dienstverlening met focus op beleggen heeft BinckBank de financiële consument de afgelopen jaren steeds beter leren kennen. Deze kennis kunnen wij goed gebruiken bij het ontwikkelen van aansprekende nieuwe producten en diensten. Innovatieve diensten die (deels) door derden worden ontwikkeld kunnen via het het centrale handels- en beleggingsplatform van BinckBank gedistribueerd worden naar onze klanten. De nieuwe groeistrategie is erop gericht particuliere klanten te helpen bij het realiseren van hun financiële ambities en doelstellingen bij hun vermogensopbouw. BinckBank helpt haar klanten bij het maken van de juiste keuzes en creeërt een unieke klantbeleving. Naast de gezonde kapitaalspositie vormen vooral onze klantenbasis, onze service en klantgerichtheid en de aanwezigheid in vier landen voor BinckBank een goede uitgangspositie voor toekomstige groei.