Pilaar 3


In navolging van de CRD-richtlijnen (Capital Requirements Directive) van de Europese Unie welke in Nederland is verwerkt in de “Wet financieel toezicht” (Wft) publiceert BinckBank N.V. jaarlijks een Kapitaaltoereikendheid & Risico (Pilaar 3) rapport. Dit rapport bevat alle relevante informatie om het risicoprofiel en de kapitaaltoereikend van BinckBank N.V. te kunnen beoordelen. Deze publicatie voldoet aan de eisen van het Bazel II raamwerk. Uitgangspunt voor de toepassing van Bazel II is de consolidatiekring van BinckBank N.V. zoals vastgesteld in de jaarrekening onder IFRS (International Financial Reporting Standards).