Personalia leden van de raad van Commissarissen

John van der Steen pasfoto
John van der Steen
1954 - Nederlandse nationaliteit

De heer J.W.T. van der Steen is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2018 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. De heer Van der Steen is voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie en auditcommissie.

In zijn laatste functie was de heer Van der Steen als chairman Global Accounts bij Aon met zijn team verantwoordelijk voor Aon’s 1.500 grootste klanten wereldwijd. De voornaamste taken van het team waren dienstverlening op het gebied van risk management en risk transfer voor onder andere financiële instellingen, industriële ondernemingen en dienstverleners met een ‘global footprint’. De heer Van der Steen was tevens chairman van Aon Holdings B.V., de houdstermaatschappij voor Aon’s vennootschappen in Europa, het Midden Oosten, Afrika (EMEA) en Azië, en lid van het wereldwijde Executive Committee ARS te Chicago (VS).

De heer Van der Steen startte zijn loopbaan bij ING Bank N.V. In 2001 heeft de heer Van der Steen de overstap gemaakt naar Aon waar hij tot aan 2006 CEO en voorzitter is geweest van Aon’s statutaire directie in Nederland, België en Luxemburg.

In 2006 is de heer Van der Steen aangetreden als Chief Commercial Officer bij Aon EMEA (12.000 FTE). Tot aan 2010 is hij tevens lid van de RvC geweest van Aon Zwitserland (voorzitter), Duitsland, Noorwegen en België. Daarna is hij benoemd tot chairman van Global Accounts bij Aon. Vanaf 1 mei 2014 is de heer Van der Steen consultant van Global Accounts bij Aon.

De heer Van der Steen is als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen verbonden aan RAI Holding B.V. waar hij tevens voorzitter is van de Auditcommissie. Hij is voorts directeur groot aandeelhouder van Ansteen Holding B.V. en Ansteen B.V.. Begin 2015 is de heer Van der Steen benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Princess Sportsgear & Traveller B.V.

Eind 2016 is hij benoemd tot bestuurder bij Stadhold Insurances Luxembourg S.A. Verder is de heer Van der Steen adviseur Global Accounts bij Aon Groep Nederland B.V., lid van de vereniging Aegon Den Haag en bestuurslid bij de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Aantal aandelen BinckBank op 31 december 2018: 0
Hanny Kemna
Hanny Kemna
1960 - Nederlandse nationaliteit

Mevrouw Kemna is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2018 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. Mevrouw Kemna is voorzitter van de remuneratiecommissie en heeft zitting in de risico- en productontwikkelingscommissie.

Mevrouw Kemna werkte als programmeur en systeemanalist en later als quality assurance manager aan de ontwikkeling, test en invoering van automatiseringssystemen. Bij Ernst & Young was zij in de functie van IT auditor werkzaam in de financiële sector. Daarnaast was mevrouw Kemna verantwoordelijk voor diverse interne strategische automatiseringstrajecten binnen EY, waarvoor zij enige tijd in de USA heeft gewerkt.

In 1999 werd mevrouw Kemna partner van de maatschap Ernst & Young Accountants en was eindverantwoordelijk voor audits naar de kwaliteit van IT, euro conversies, security projecten en inrichtings-(governance) programma’s. Begin 2005 werd mevrouw Kemna gevraagd de leiding van de IT Risk and Assurance services voor EY CIS (standplaats Moskou, Rusland) op zich te nemen. Deze functie heeft zij tot juli 2008 vervuld.

In 2008 werd mevrouw Kemna benoemd tot managing partner IT Risk and Assurance voor EY EMEIA FSO, de internationale eenheid van EY in Europa gericht op de dienstverlening aan de financiële sector. In de zomer van 2013 heeft mevrouw Kemna besloten terug te keren naar Nederland om haar loopbaan bij EY begin 2014 af te ronden.

Mevrouw Kemna is als lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Governance, Risk en Compliance commissie verbonden aan de coöperatie Menzis N.V. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Nictiz, het Nederlands instituut voor ICT in de zorg. Zij is extern lid van het audit comité van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en lid van de Adviescommissie Financial Control Framework Belastingdienst voor het Ministerie van Financiën. Per 1 januari 2016 is zij benoemd als lid in de Raad van Commissarissen van pensioenuitvoerder MN Services N.V.. Sinds eind 2017 is mevrouw Kemna ook lid van de raad van toezicht van de Stichting stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten. Mevrouw Kemna is als non executive director verbonden aan ASA International. 

Mevrouw Kemna is zelfstandig adviseur en directeur/grootaandeelhouder van JMA Kemna Beheer BV en JMA Kemna BV.

Aantal aandelen BinckBank op 31 december 2018: 0

Arjen Soederhuizen
Arjen Soederhuizen
1965 - Nederlandse nationaliteit

De heer A. Soederhuizen is tijdens de buitengewone algemene vergadering van 30 oktober 2015 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. De heer Soederhuizen is voorzitter van de risico- en productont wikkelingscommissie en heeft zitting in de auditcommissie.

De heer Soederhuizen (bedrijfseconoom), is in 1991 zijn loopbaan gestart als management trainee bij ABN AMRO. Na drie jaren te hebben gewerkt als aandelenanalist bij de investment bank van ABN AMRO maakte hij in 1994 een overstap naar het vermogensbeheerbedrijf van de bank (ABN AMRO Asset Management). Binnen ABN AMRO Asset Management heeft hij in de loop der jaren zowel commerciële als zuiver beleggingsinhoudelijke functies vervuld. Zo was hij vanaf 1994 tot 1998 verantwoordelijk voor alle institutionele klanten in het Midden Oosten, Afrika, Latijns Amerika en Spanje. Van 1998 tot 2004 gaf hij leiding aan een beleggingsafdeling met 20 kwantitatieve beleggingsspecialisten.

In 2004 werd de heer Soederhuizen benoemd als directievoorzitter van ABN AMRO Asset Management Nederland B.V.. Daarmee werd hij eindverantwoordelijk voor alle vermogensbeheer activiteiten van ABN AMRO Bank N.V. op de Nederlandse markt.

Na de overname van ABN AMRO Bank N.V. door een consortium van banken, heeft de heer Soederhuizen het traject van juridische integratie van AAAM NL binnen Fortis Investment Management begeleid, waarna hij uiteindelijk besloot om zijn carrière niet bij Fortis Investment Management te vervolgen. In 2009 werd de heer Soederhuizen benaderd om op interim basis te werken bij PGGM. Uiteindelijk heeft hij in zijn interim rol 2,5 jaar als lid van het management team vermogensbeheer en CIO private markten gewerkt. Aansluitend werd hij adviseur van ABN AMRO Pensioen Fonds en interim CIO bij hetzelfde fonds in 2013-2014.

De heer Soederhuizen vervult sinds 2014 een nevenfunctie bij het ABN AMRO pensioenfonds. Hij heeft zitting in de commissies vermogensbeheer en balansmanagement. De vervulling van de nevenfunctie van de heer Soederhuizen neemt circa 16 dagen per jaar in beslag. Sinds 1 juli 2016 is de heer Soederhuizen lid van het Advisory Committee voor Amundi Asset Management in Nederland. Deze nevenfunctie neemt circa 8 dagen per jaar in beslag.

Aantal aandelen BinckBank op 31 december 2018: 0

Marijn Pijnenborg
Marijn Pijnenborg
1970 - Nederlandse nationaliteit

Mevrouw M. Pijnenborg is tijdens de Algemene Vergadering van 24 april 2017 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. Mevrouw Pijnenborg heeft zitting in de remuneratiecommissie en de risico- en productcommissie.

Mevrouw Pijnenborg is ondernemer en investeerder gespecialiseerd in online dienstverlening. In deze hoedanigheid is zij momenteel directeur en oprichter van solvo bv. Het solvo netwerk bestaat uit de medische platformen gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl, ziekenhuis.nl en solvo.nl. Hiervoor was ze als commissaris verbonden aan iens.nl waar zij de fusie tussen IENS en Seatme heeft begeleid.

Voor haar zelfstandig ondernemerschap startte zij haar loopbaan als internetmanager bij de Rabobank waarna zij als manager new media bij ING verantwoordelijk was voor de implementatie van diverse internet trajecten. In 2000 was zij oprichter van Freeler, de eerste gratis internet service provider met 600.000 klanten na zes maanden.

Mevrouw Pijnenborg is tevens investeerder en oprichter van Borales B.V. en (mede)oprichter van de gerenommeerde portals auto.nl en Funda.

Tevens ontplooit mevrouw M. Pijnenborg als bestuurslid activiteiten voor MK24. MK24 verzorgt kunsteducatie in Amsterdam op het gebied van beeldende kunst en multimedia door het bieden van opleidingen en cursussen. 


Aantal aandelen BinckBank op 31 december 2018: 0

Jeroen Princen
Jeroen Princen
1965 - Nederlandse nationaliteit

De heer J.G. Princen is tijdens de Algemene Vergadering van 30 augustus 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. De heer Princen fungeert als vice voorzitter in de rvc en is tevens voorzitter van de Audit Commissie.

De heer Princen is advocaat en partner bij DVDW in Rotterdam en Den Haag. Van 1995 tot en met 2017 is hij, als medeoprichter, werkzaam geweest bij het advocatenkantoor Ploum Lodder Princen in Rotterdam. Hij is daar circa 10 jaar bestuurder en voorzitter geweest. De laatste jaren werkten daar circa 60 advocaten en notarissen.

De heer Princen is in deze periode zelf actief op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht en in het bijstaan van aansprakelijk gestelde bestuurders en commissarissen bij onder meer Ahold NV, LCI NV, Landis NV, Innoconcepts NV, van der Moolen NV, Vestia en Econcern. In 2001 was succesvol bewindvoerder van AND NV. Tevens is de heer Princen door de Ondernemingskamer verschillende malen benoemd tot tijdelijk bestuurder of onderzoeker in enquêteprocedures. In 2015 is hij tot mede-curator van Royal Imtech NV benoemd.

Daarnaast is actief als toezichthouder in de kunstsector. De heer Princen heeft zitting in het bestuur Stichting Museum Boijmans van Beuningen, is lid Raad van Toezicht en Audit Committee van Witte de With Institute for Contemporary Art en ook lid Raad van Toezicht en Audit Committee van het Stedelijk Museum Schiedam.

Aantal aandelen BinckBank op 31 december 2018: 0