Kerncijfers
(bedragen in € 000's, tenzij anders aangegeven) FY18 18H1 17FY 17H1 16FY 16H1
WINST- EN VERLIESREKENING            
Netto-rentebaten 32.070 15.959 30.039 14.872 26.325 12.252
Netto-provisiebaten 102.975 55.492 105.858 53.477 109.076 54.691
Overige inkomsten uit operationele activiteiten 7.749 4.467 13.072 6.961 12.324 5.277
Totale inkomsten uit operationele activiteiten 142.794 75.918 148.969 75.310 147.725 72.220
Totale operationele lasten 115.368 57.146 141.586 70.194 138.149 66.909
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 27.426 18.772 7.383 5.116 9.576 5.311
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen 8.436 8.112 864 -1.504 (2.821) -444
Resultaat voor belastingen 35.862 26.884 8.247 3.612 6.755 4.867
Belastingen (400) (4.672) 274 -1.490 (2.134) -1.528
Netto-resultaat 35.462 22.212 8.521 2.122 4.621 3.339
Resultaat toe te schrijven aan minderheidsbelangen 282 299 (450) 7 87 55
Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank 35.180 21.913 8.971 2.115 4.534 3.284
Netto-resultaat per aandeel (in €) 0,53 0,33 0,13 0,03 0,07 0,05
Cost/income ratio (in %) 81% 75% 95% 93% 94% 93%
             
Total /interim dividend per share (in €) 0,13 0,13 0,26 0,03 0,19 0,04