Kerncijfers
(bedragen in € 000's) 2019 2018 2017 2016 2015
KLANTGEGEVENS
Aantal transacties* 10.390.893 9.870.170 7.705.024 7.726.110 9.293.591
Geadministreerd vermogen 30.469.634 24.376.808 26.027.985 22.793.380 20.575.397
Beheerd vermogen 1.050.694 890.434 1.090.881 1.279.980 1.697.871
 
WINST- EN VERLIESREKENING
Netto rentebaten 28.045 32.070 30.039 26.325 25.724
Netto provisiebaten 100.974 102.975 105.858 109.076 131.461
Overige inkomsten uit operationele activiteiten 10.292 7.749 13.072 12.324 12.993
Totale inkomsten uit operationele activiteiten 139.311 142.794 148.969 147.725 170.178
Totale operationele lasten 115.343 115.368 141.586 138.149 130.378
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 23.968 27.426 7.383 9.576 39.800
Belastingen (7.820) (400) 274 (2.134) (8.368)
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures - 8.436 864 (2.821) (730)
Netto-resultaat 16.148 35.462 8.521 4.621 30.702
Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders minderheidsbelangen - (282) 450 (87) (1.076)
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank 16.148 35.180 8.971 4.534 29.626
Netto-winst per aandeel (in €) 0,24 0,53 0,13 0,07 0,42
Cost / income ratio 83% 81% 95% 94% 77%
 
Gecorrigeerd resultaat**
Gecorrigeerd resultaat** 16.148 35.462 34.443 30.543 56.624
Gecorrigeerd netto-resultaat per aandeel (in €)** 0,24 0,53 0,52 0,45 0,79
 
KAPITAAL­TOEREIKENDHEID
Totaal aanwezig vermogen 280.321 248.998 249.522 245.542 253.582
Kapitaalratio 46,4% 31,8% 30,8% 31,9% 40,2%
Leverageratio 5,6% 6,3% 6,6% 6,7% 7,1%

* In het aantal transacties zijn ook transacties opgenomen zonder directe provisie-opbrengst, zoals transacties in de Binck turbo die sinds oktober 2017 gratis worden aangeboden.

** Ten opzichte van de IFRS-resultaten zijn tot 31 december 2017 in het gecorrigeerde resultaat de totale operationele lasten en belastingen gecorrigeerd voor IFRS-afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijvingen van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill. Vanaf 2018 is er geen verschil meer ten opzichte van de IFRS-resultaten.