Kerncijfers
 Kerncijfers x € 1.000 2017  H1 2017  2016  H1 2016  2015 
 Netto rentebaten 30.039  14.872  26.325  12.252  25.724 
 Netto provisiebaten 105.858  53.477  109.076 54.691  131.461 
 Overige baten 13.072  4.621  12.324  5.277  10.947 
 Resultaat uit financiele instrumenten 6.150  2.453  2.530  744  2.031 
 Bijzondere waardeveranderingen op financiele activa (92)  (113)  (30)  (32)  15 
 Inkomsten uit operationele baten  148.969  75.310  147.725  72.220  170.178 
                       
 Gecorrigeerde nettowinst  34.893  15.077  30.456  16.246  55.548 
           
 Gecorrigeerde Wpa  € 0,52 € 0,23 € 0,45 € 0,23 € 0,79
 Totaal / interim dividend per aandeel € 0,26 € 0,03 € 0,19 € 0,04 € 0,39
           
Cost / income ratio excl. IFRS afschrijving  81%  79%  79%  78%  64%