Kerncijfers
(bedragen in € 000's, tenzij anders aangegeven) 18H1 17FY 17H1 16FY 16H1 15FY
WINST- EN VERLIESREKENING            
Netto-rentebaten 15.959 30.039 14.872 26.325 12.252 25.724
Netto-provisiebaten 55.492 105.858 53.477 109.076 54.691 131.461
Overige inkomsten uit operationele activiteiten 4.467 13.072 6.961 12.324 5.277 12.993
Totale inkomsten uit operationele activiteiten 75.918 148.969 75.310 147.725 72.220 170.178
Totale operationele lasten 57.146 141.586 70.194 138.149 66.909 130.378
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 18.772 7.383 5.116 9.576 5.311 39.800
Resultaat uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures 8.112 864 -1.504 (2.821) -444 -730
Resultaat voor belastingen 26.884 8.247 3.612 6.755 4.867 39.070
Belastingen (4.672) 274 -1.490 (2.134) -1.528 (8.368)
Netto-resultaat 22.212 8.521 2.122 4.621 3.339 30.702
Resultaat toe te schrijven aan minderheidsbelangen 299 (450) 7 87 55 (1.076)
Resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank 21.913 8.971 2.115 4.534 3.284 31.778
Netto-resultaat per aandeel (in €) 0,33 0,13 0,03 0,07 0,05 0,42
Cost/income ratio (in %) 75% 95% 93% 94% 93% 77%
             
Total /interim dividend per share (in €) 0,13 0,26 0,03 0,19 0,04 0,39