Middellange termijn doelstellingen
Middellange termijn
doelstellingen 2018
Target 2018 Realisatie eind 2017 Realisatie eind 2016
Klanttevredenheid >=8 gewogen gemiddelde 7,5 gewogen gemiddelde 7,3 gewogen gemiddelde
Aantal transacties 11 miljoen 7,7 miljoen 7,7 miljoen
Geadministreerd vermogen € 21 miljard € 26,0 miljard € 22,8 miljard
Beheerd vermogen € 3,5 miljard € 1,1 miljard € 1,3 miljard
Cost/Income ratio
(ex IFRS afschrijving)
< 65% 64% 72%
Meer gebalanceerde
inkomstenstroom
Minimaal 2/3 van de inkomsten
komt uit doorlopende provisie, rente en
vermogensbeheerdervergoedingen
33,8% 34,1%