Rooster van aftreden

 
Het volgende rooster van aftreden van de raad van commissarissen van BinckBank is van toepassing:

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Naam Datum (her)benoemd Datum afloop termijn
J.W.T. van der Steen 24-04-2018 AV 2022
J. Princen 30-08-2018 AV 2022
S. Kyhl 07-08-2019 AV 2023
S. Blaafalk 07-08-2019 AV 2023
F. Reisbøl 07-08-2019 AV 2023

* Wanneer de datum van aftreden en de datum van de eerstvolgende Aandeelhoudersvergadering in dat jaar niet overeenkomen dan geldt de datum van de Aandeelhoudersvergadering.
 

Het volgende rooster van aftreden van het bestuur van BinckBank is van toepassing:

Rooster van aftreden Bestuur
Naam Datum (her)benoemd  Datum afloop termijn 
Vincent Germyns 24-04-2018 AV 2022
Evert-Jan M. Kooistra 25-04-2016 AV 2020