Reglement Raad van Commissarissen

 
Het reglement raad van commissarissen is in overeenstemming met de Code Banken en de Corporate Governance Code.

Commissarissen zijn daarnaast gebonden aan het door hen geaccordeerde bij de onderneming vigerende reglement inzake voorwetenschap en het reglement koersgevoelige informatie en privé-beleggingtransacties.