Rooster van aftreden

 
Het volgende rooster van aftreden van de raad van commissarissen van BinckBank is van toepassing:

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Naam Datum (her)benoemd Datum afloop termijn
J.W.T. van der Steen 24-04-2018 AV 2022
J. Princen 30-08-2018 AV 2022
S. Kyhl 07-08-2019 AV 2023
S. Blaafalk 07-08-2019 AV 2023
F. Reisbøl 07-08-2019 AV 2023

* Wanneer de datum van aftreden en de datum van de eerstvolgende Aandeelhoudersvergadering in dat jaar niet overeenkomen dan geldt de datum van de Aandeelhoudersvergadering.