Risico & productontwikkelingcommissie

 
De raad van commissarissen heeft uit haar midden de risico- en productontwikkelingscommissie (RPC) benoemd. De RPC bestaat uit de volgende leden: de heer Reisbøl (voorzitter), de heer Van der Steen, de heer Kyhl en de heer Blaafalk.

Tot de taak van de RPC behoort onder meer de advisering van de raad van commissarissen over de inhoud van het risicoprofiel en de risicobereidheid van de vennootschap. Tevens ziet de RPC toe op de beheersing van alle relevante risico’s, waaronder het klantbelang en de zorgplicht tegenover de klant ten aanzien van bestaande en nieuwe producten en diensten. Bovendien houdt de RPC toezicht op de toereikendheid van het kapitaal en de liquiditeit.