Personalia leden van de raad van commissarissen
 

John van der Steen pasfoto

John van der Steen

1954 - Nederlandse nationaliteit

De heer J.W.T. van der Steen is tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2018 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. De heer Van der Steen is voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie en auditcommissie.

In zijn laatste functie was de heer Van der Steen als chairman Global Accounts bij Aon met zijn team verantwoordelijk voor Aon’s 1.500 grootste klanten wereldwijd. De voornaamste taken van het team waren dienstverlening op het gebied van risk management en risk transfer voor onder andere financiële instellingen, industriële ondernemingen en dienstverleners met een ‘global footprint’. De heer Van der Steen was tevens chairman van Aon Holdings B.V., de houdstermaatschappij voor Aon’s vennootschappen in Europa, het Midden Oosten, Afrika (EMEA) en Azië, en lid van het wereldwijde Executive Committee ARS te Chicago (VS).

De heer Van der Steen startte zijn loopbaan bij ING Bank N.V. In 2001 heeft de heer Van der Steen de overstap gemaakt naar Aon waar hij tot aan 2006 CEO en voorzitter is geweest van Aon’s statutaire directie in Nederland, België en Luxemburg.

In 2006 is de heer Van der Steen aangetreden als Chief Commercial Officer bij Aon EMEA (12.000 FTE). Tot aan 2010 is hij tevens lid van de RvC geweest van Aon Zwitserland (voorzitter), Duitsland, Noorwegen en België. Daarna is hij benoemd tot chairman van Global Accounts bij Aon. Vanaf 1 mei 2014 is de heer Van der Steen consultant van Global Accounts bij Aon.

De heer Van der Steen is als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen verbonden aan RAI Holding B.V. waar hij tevens voorzitter is van de Auditcommissie. Hij is voorts directeur groot aandeelhouder van Ansteen Holding B.V. en Ansteen B.V.. Begin 2015 is de heer Van der Steen benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Princess Sportsgear & Traveller B.V.

Eind 2016 is hij benoemd tot bestuurder bij Stadhold Insurances Luxembourg S.A. Verder is de heer Van der Steen adviseur Global Accounts bij Aon Groep Nederland B.V., lid van de vereniging Aegon Den Haag en bestuurslid bij de Stichting Donateurs van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Jeroen Princen

Jeroen Princen

1965 - Nederlandse nationaliteit

De heer J.G. Princen is tijdens de Algemene Vergadering van 30 augustus 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van BinckBank voor een periode van vier jaar. De heer Princen fungeert als vice voorzitter in de rvc en is tevens voorzitter van de Audit Commissie.

De heer Princen is advocaat en partner bij DVDW in Rotterdam en Den Haag. Van 1995 tot en met 2017 is hij, als medeoprichter, werkzaam geweest bij het advocatenkantoor Ploum Lodder Princen in Rotterdam. Hij is daar circa 10 jaar bestuurder en voorzitter geweest. De laatste jaren werkten daar circa 60 advocaten en notarissen.

De heer Princen is in deze periode zelf actief op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht en in het bijstaan van aansprakelijk gestelde bestuurders en commissarissen bij onder meer Ahold NV, LCI NV, Landis NV, Innoconcepts NV, van der Moolen NV, Vestia en Econcern. In 2001 was succesvol bewindvoerder van AND NV. Tevens is de heer Princen door de Ondernemingskamer verschillende malen benoemd tot tijdelijk bestuurder of onderzoeker in enquêteprocedures. In 2015 is hij tot mede-curator van Royal Imtech NV benoemd.

Daarnaast is actief als toezichthouder in de kunstsector. De heer Princen heeft zitting in het bestuur Stichting Museum Boijmans van Beuningen, is lid Raad van Toezicht en Audit Committee van Witte de With Institute for Contemporary Art en ook lid Raad van Toezicht en Audit Committee van het Stedelijk Museum Schiedam.

Jeroen Princen

Søren Kyhl

Deense nationaliteit

Søren Kyhl is als lid van de raad van bestuur van Saxo Bank deputy CEO (sinds november 2018) en Chief Operating Officer (sinds januari 2016). De heer Kyhl is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, inclusief het toezicht op de digitale keten van de bank, de digitale klantervaring en- beleving, platforms, marketing en data science.

Søren Kyhl heeft aanzienlijke ervaring in zowel financiën als technologie, meest recentelijk als Head of Transaction Banking en als COO voor “Corporates & Institutions” bij Danske Bank. Tijdens zijn 13-jarige loopbaan bij Danske Bank, was Kyhl ook co-Head en Global Head van Sales Danske Markets en Global Head of Research, Quant & Business Development.

Søren Kyhl levert vanuit zijn huidige functie actieve bijdragen aan publieke discussies in panels op brancheconferenties over technologische en industriële trends, met name het concept van 'open bankieren' en het potentieel voor meer samenwerking in de financiële sector.

Søren Kyhl heeft een PhD in Economics aan de Universiteit van Kopenhagen. Daarnaast heeft hij deelgenomen executive educatieprogramma’s aan zowel INSEAD als Harvard Business School.

Jeroen Princen

Steen Blaafalk

Deense nationaliteit

De heer Steen Blaafalk is sinds april 2014 lid van de raad van bestuur van Saxo Bank als Chief Financial & Risk Officer (CFRO). Hij is global head op het gebied van financiën en risicomanagement. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor alle juridische , compliance, financiën, risicobeheer en klant- en bedrijfsinformatie binnen Saxo Bank.

Steen Blaafalk trad in 2014 in dienst bij Saxo Bank en bracht, als voormalig hoofd van Group Treasury en lid van het uitvoerend comité bij Danske Bank, uitgebreide senior ervaring en leiderschap binnen de financiële sector met zich mee. Tijdens zijn 33-jarige loopbaan bij Danske Bank, was de heer Blaafalk ook CEO van Danske Markets, de investeringspoot van Danske Bank. Hier heeft hij een goede staat van dienst opgebouwd op het creëren van winstgevende resultaten in combinatie met diepgaande ervaring op juridische zaken en compliance, evenals risicobeheer.

Daarnaast heeft Steen Blaafalk een gedegen achtergrond op het gebied van regelgeving, zowel lokaal als wereldwijd met beleggingsdienstverlening als aandachtsgebied.

Steen Blaafalk heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van Saxo Bank en het verder versterken van de governance en het mitigeren van risico's in de afgelopen 4 jaar. Tevens verricht hij sectorbreed de nodige inspanningen op het gebied van consumentenbescherming en transparantie. Met de toename aan wettelijke vereisten heeft de heer Blaafalk toezicht gehouden op de implementatie en ontwikkeling van geavanceerde regtech-oplossingen door de bank om compliance en risicobeheer te versterken.

Steen Blaafalk heeft een Master of Science (Economics) en een MBA van SIMI.

Jeroen Princen

Frank Reisbøl

Deense nationaliteit

De heer Frank Reisbøl is sinds november 2011 gedelegeerd bestuurder van Banque Carnegie Luxembourg S.A. Hij is verantwoordelijk voor het algemeen management en is direct verantwoordelijk voor de activiteiten van Treasury, Asset Management en Private Banking. De heer Reisbøl heeft een langjarige ervaring op het gebied van bankieren, economie en management en diende in verschillende senior executive posities bij Banque Carnegie Luxembourg S.A. en BankInvest.

Sinds 2002 is de heer Frank Reisbøl, in zijn hoedanigheid als voormalig lid van het audit-, compliance- en risicobeheercomité van Banque Carnegie Luxembourg, regelmatig betrokken geweest bij compliance en risicobeheer voor de controle en toezicht op operationeel beleid en operationele processen. Daarboven op beschikt de heer Reisbøl over ruime ervaring met de regelgevingsomgeving in Europa en heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan in relevante producten, processen en risicobeheersingskaders die daarmee verband houden.

Frank Reisbøl is nauw betrokken geweest bij de overname door Union Bancaire Privée van Banque Carnegie Luxembourg. Hierdoor heeft de heer Reisbøl concrete ervaring met verschillende vraagstukken die samenhangen met fusie- en acquisitie., bijvoorbeeld regelgevingsvereisten die voortvloeien uit de integratie van bedrijven. Dit is van waarde tijdens na de overname van BinckBank door Saxo Bank.

De heer Reisbøl heeft een M.Sc. in financiën en economie van de Kopenhagen Business School.