Principes voor een beheerst beloningsbeleid


Het recente verleden heeft geleerd dat de beloning van bestuurders in het Nederlandse bankenlandschap een belangrijk maatschappelijk onderwerp is. De Raad van Commissarissen heeft met het oog op de wettelijke maximering van de variabele beloning als percentage van het vaste salaris veel aandacht besteed aan het opnieuw inrichten en vaststellen van de beloning van het bestuur. De Raad van Commissarissen acht het van groot belang dat er samenhang is, zowel met de ontwikkelingen in de markt als met de persoonlijke en collectieve prestaties en het interne beloningsbeleid voor BinckBank, ten aanzien van de samenstelling en de hoogte van de beloning.