Bestuursreglement

 
De taak en werkwijze van het bestuur van BinckBank N.V. is, in overeenstemming met het desbetreffende principe en best practice bepalingen uit de Code Banken en de Corporate Governance Code, vastgelegd in het bestuursreglement. De inhoud van dit reglement is, voorafgaand aan de vaststelling door de directie, goedgekeurd door de raad van commissarissen.