Auditcommissie


De raad van commissarissen heeft uit haar midden een auditcommissie benoemd. De auditcommissie bestaat uit Jeroen Princen (voorzitter), John van der Steen en Arjen Soederhuizen.

De activiteiten van de auditcommissie omvatten onder meer het toezicht op de opzet, het bestaan en de werking van het stelsel van interne controle en risicobeheersingsmaatregelen, de opvolging van de door de externe accountant en IAD gedane aanbevelingen en het functioneren van de IAD. Het toezicht op de financiële informatievoorziening door de vennootschap geschiedt, op basis van een daartoe strekkend advies van de auditcommissie, door de raad van commissarissen.