Corporate governance
BinckBankBinckBank is een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur bij de uitoefening van haar taak. Het bestuur en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de vennootschap. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van BinckBank zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van BinckBank.

Een goede corporate governance is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief realiseren van gestelde doelen, zorgt voor een adequate beheersing van risico’s en voor een weloverwogen afweging van de belangen van alle stakeholders van BinckBank zoals aandeelhouders, werknemers en klanten. BinckBank past in dit kader zowel de principes van de Code Banken (Toekomstgericht Bankieren) en de Nederlandse Corporate Governance Code toe.

OVER BINCKBANK

BinckBank is een bank voor online investeerders

Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot de belangrijkste financiële markten over de hele wereld, zeer uitgebreide informatie en accurate administratieve verwerking van effecten en geldtransacties.

Lees meer over BinckBank

Persberichten

BinckBank neemt fintech bedrijf Pritle over
Bekijk
maart 17th 2017
BinckBank boekt een sterk operationeel laatste kwartaal 2016. Eenmalige lasten drukken resultaat
Bekijk
februari 6th 2017
BinckBank bereikt overeenstemming over klachten Alex Vermogensbeheer
Bekijk
januari 20th 2017
BinckBank introduceert Binck Laten Beleggen in België
Bekijk
december 22nd 2016
Onderzoek Binck: Bijna helft beleggers kiest voor duurzaam rendement
Bekijk
november 21st 2016

CONTACT

Investor Relations
+31 (0)20- 522 03 92
ir@binck.com
Pers & media
+31 (0)20- 522 03 78
pers@binck.nl
Adres
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam