Corporate governance
BinckBankBinckBank is een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur bij de uitoefening van haar taak. Het bestuur en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de vennootschap. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van BinckBank zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van BinckBank.

Een goede corporate governance is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief realiseren van gestelde doelen, zorgt voor een adequate beheersing van risico’s en voor een weloverwogen afweging van de belangen van alle stakeholders van BinckBank zoals aandeelhouders, werknemers en klanten. BinckBank past in dit kader zowel de principes van de Code Banken (Toekomstgericht Bankieren) en de Nederlandse Corporate Governance Code toe.

OVER BINCKBANK

BinckBank is een bank voor online investeerders

Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot de belangrijkste financiële markten over de hele wereld, zeer uitgebreide informatie en accurate administratieve verwerking van effecten en geldtransacties.

Lees meer over BinckBank

Persberichten

'Binck Sparen' maakt sparen weer aantrekkelijk
Bekijk
15 februari 2018 7:0
BinckBank BinckBank sluit 2017 af met stevige kwartaalwinst (WPA 17Q4 € 0,16)
Bekijk
5 februari 2018 7:15
BinckBank en Flow Traders verkopen belang in Think ETF Asset Management B.V.
Bekijk
19 januari 2018 19:28
BinckBank biedt gratis handel aan in Binck instrumenten
Bekijk
30 oktober 2017 7:15
BinckBank N.V. : Trading update derde kwartaal 2017
Bekijk
23 oktober 2017 7:15

CONTACT

Investor Relations
+31 (0)20- 522 03 78
ir@binck.com
Pers & media
+31 (0)20- 522 03 78
pers@binck.nl
Adres
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam