Corporate governance
BinckBankBinckBank is een beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert het bestuur bij de uitoefening van haar taak. Het bestuur en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de vennootschap. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van BinckBank zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van BinckBank.

Een goede corporate governance is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief realiseren van gestelde doelen, zorgt voor een adequate beheersing van risico’s en voor een weloverwogen afweging van de belangen van alle stakeholders van BinckBank zoals aandeelhouders, werknemers en klanten. BinckBank past in dit kader zowel de principes van de Code Banken (Toekomstgericht Bankieren) en de Nederlandse Corporate Governance Code toe.

OVER BINCKBANK

BinckBank is een bank voor online investeerders

Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot de belangrijkste financiële markten over de hele wereld, zeer uitgebreide informatie en accurate administratieve verwerking van effecten en geldtransacties.

Lees meer over BinckBank

Persberichten

BinckBank helpt met Binck Comfort haar klanten bij hun financiële toekomst
Bekijk
28 september 2017 9:7
BinckBank Halfjaarverslag 2017. BinckBank zet met Binck Forward een volgende stap in de uitvoering van de strategie
Bekijk
24 juli 2017 7:15
BinckBank lanceert pensioenbeleggen
Bekijk
18 juli 2017 7:15
Duurzaam beleggen nog eenvoudiger
Bekijk
4 juli 2017 7:15
Algemene vergadering BinckBank besluit conform agendering
Bekijk
24 april 2017 18:39

CONTACT

Investor Relations
+31 (0)20- 522 03 78
ir@binck.com
Pers & media
+31 (0)20- 522 03 78
pers@binck.nl
Adres
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam